Ponuka konzultácií v oblasti manažmentu a marketingu wellness centra

Cieľ materiálu Cieľom predloženého materiálu je ponuka prevádzkovateľom wellness & spa centra, realizovať konzultácie, školenia a praktické rady v oblasti výstavby, modernizácie, vybavenia, organizácie, riadenia, marketingu, potrebnej dokumentácie a poskytovania služieb v oblasti wellness & spa so zameraním na ich efektívnu, optimálnu a ekonomickú činnosť, dosiahnutie vyššej úrovne poskytovaných služieb a hlavne spokojnosti zákazníkov. Navrhované konzultácie a školenia sú pripravené pre manažment ale pre zamestnancov wellness & spa pracovísk. Obsah - Plánovanie poskytovania a rozsahu služieb vo wellness & spa pracoviskách - Plánovanie podmienok, riadenia organizácie práce vo wellness & spa pracoviskách - Materálne zbezpečenie wellness & spa strediska firmou benco s.r.o. - Školenie pracovníkov wellness & spa strediska, marketingu, recepcie - Tvorba špeciálnej kolekcie wellness & spa procedúr Základné pojmy Všeobecné požiadavky Oboznámenie sa so súčasnou organizáciou práce, spôsobom poskytovania služieb Možné témy - Plánovanie poskytovania a rozsahu služieb presná špecifikácia - Plánovanie podmienok, riadenia a organizácie práce vo wellness pracoviskách. - Materiálne zabezpečenie wellness stredísk 1. Plánovanie poskytovania a rozsahu služieb vo wellness & spa pracoviskách. 1.1 Plánovanie, rezervácie - rezervácie na recepcii hotela - rezervácie na recepcii wellness strediska 1.2. Časové normy - dĺžka trvania čiastočnej masáže - dĺžka trvania celkovej masáže - dĺžka trvania zábalovej terapie - dĺžka trvania telového ošetrenia - dĺžka trvania kozmetiky - dĺžka trvania kaderníka - dĺžka trvania manikúry - dĺžka trvania pedikúry - dĺžka trvania sanity jednotlivých stredísk - dĺžka trvania sanity celého strediska 1.3. Rozsah služieb ( presná špecifikácia ) - ponuka masáže - klasické masáže - uvoľňujúce masáže - špeciálne masáže - ponuka zábalovej terapie tepelná zábalová terapia - chladivá zábalová terapia - aróma zábalová terapia - ponuka balneo terapie - liečebná balneo terapia - aróma balneo terapia - špeciálne terapia - ponuka wellness balíkov liečebné zameranie - relaxačné zameranie - aromatické zameranie - špeciálne zameranie - ponuka day spa balíkov liečebné zameranie - relaxačné zameranie - špeciálne zameranie 1.4. Rozsah služieb - manikúra - pedikúra - kozmetika - kaderníctvo 2. Plánovanie podmienok, riadenia a organizácie práce vo wellness & spa pracoviskách. 2.1. Zodpovednosť, právomoci, komunikácia - definovať jednotlivé povinnosti a zodpovednosť na jednotlivých pracovných miestach a pracoviskách - definovať jednotlivé právomoci funkcionárov a zamestnancov - definovať spôsob a formu komunikácie medzi jednotlivými pracovníkmi 2.2. Ľudské zdroje - koľko zamestnancov je potrebných na naplnenie plánovaných požiadaviek - vzdelanie, prax a charakterové vlastnosti majú mať - vzájomná zastupiteľnosť Infraštruktúra - aké sú potrebné podporné služby: - upratovanie - údržba - tovar - zásobovanie - pranie 2.3. Pracovné prostredie Poskytovaných služieb: - prezentovanie poskytovaných služieb - popis poskytovaných služieb – pracovný poriadok pre každé pracovisko - evidencia procesov (príchod, odchod, nedostatky, poruchy, opravy, sťažnosti, ...) 3. Materiálne zabezpečenie wellness & spa strediska firmou - benco s.r.o. - masážna kozmetika - zábalová kozmetika - kozmetika na tvár - kaderník - manikúra, pedikúra - balneo kozmetika 4. Školenie pracovníkov wellness & spa strediska, marketing, recepcie - firmou benco s.r.o. - Certifikované zaškolenie zamestnancov 5. Tvorba špeciálnej kolekcie wellness & spa procedúr - Vytvorenie toho čo ešte nieje